Taktvätt och takskydd

Takrengöring gör att taket ser ut som nytt igen

Taktvätt Västra Nyland

Eftersom årstiderna varierar samlar plåttaket på sig envis smuts, pollen, gatudam, sot, löst skräp från träden eller alger till exempel, så tvätt eller åtminstone mekanisk rengöring är lämpligt då och då. Smuts och skräp absorberar fukt, vilket orsakar rost på taket under en längre tid.

Regelbunden rengöring förlänger plåttakets livslängd. Ju bättre plåttaket hålls rent, desto långsammare slits dess yta. Bara ett regnfall kan räcka för att rengöra ytan på ett nytt eller nymålat plåttak, men när ytan börjar åldras kräver städningen också insats från takägaren.

Om plåttaket också behöver målas är det vettigt att göra det i samma sammanhang som att tvätta.

Takskydd

Det är lämpligt att ta hand om takets skydd i förväg så att du har så lite tillgång till takunderhåll och rengöring som möjligt. Takläggning ökar takets livslängd avsevärt.

Vi kommer att inspektera ditt tak och vår expert kommer att berätta för dig vilken typ av åtgärder som kommer att få ditt tak i gott skick igen. Om takets skick fortfarande är måttligt bra kan takrenoveringen skjutas upp i åratal genom beläggning och ytterligare underhåll av plåttaket.

Boka ett besök

jag är intresserad: